Πιστοποιήσεις υπολογιστών για αρχάριους, προχωρημένους και ειδικούς στους υπολογιστές.

Οι πιστοποιήσεις υπολογιστών αρχίζουν από την βασική πιστοποιήση ψηφιακού αλφαβητισμού και συνεχίζονται προαιρετικά σε επόμενες περισσότερο εξειδικευμένες πιστοποίησεις.

IC3 = Internet and Computer Core Certification

IC3-logoΠιστοποίηση βασικών γνώσεων υπολογιστών παγκόσμιο πρότυπο πιστοποιήσεων, αναγνωρισμένη σε όλο τον κόσμο και από το ΕλληνικόΔημόσιο.

 

MOS = Microsoft Office Specialist

Microsoft Office SpecialistΠιστοποίηση εξειδικευμένη στο γνωστό πακέτο εφαρμογών Microsoft Office. Η καλύτερη πιστοποίηση για τις εφαρμογές γραφείου σε όλο τον κόσμο. Αναγνωρισμένη και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Adobe Certified Associate

adobe certified associateΠιστοποιήσεις για τα εξειδικευμένα προγράμματα επεξεργασίας φωτογραφίας, ιστοσελίδων, εικόνας και ήχου της Adobe: Photoshop, Dreamweaver, Flash, Premiere.

CompTIA

compTIAΤεχνικές πιστοποιήσεις για τους ειδικούς της τεχνολογίας της πληροφορικής.

 

Περισσότερα για τις πιστοποιήσεις υπολογιστών στο
www.technoagiaparaskevi.gr

=================================================================

Computer certifications for beginners, advanced and experts in computers.

Computer certifications starting from basic certification Digital Literacy and optionally continue in subsequent more specialized certifications.

IC3 = Internet and Computer Core Certification

IC3-logoCertification basic knowledge of computers worldwide standard certifications recognized worldwide and the EllinikoDimosio.

 

MOS = Microsoft Office Specialist

Microsoft Office SpecialistCertification in all known suite package Microsoft Office applications. The best certifications for office applications worldwide. Recognized by the Greek State.

 

Adobe Certified Associate

adobe certified associateCertifications for specialized photo editing programs, web, video and audio Adobe: Photoshop, Dreamweaver, Flash, Premiere.

CompTIA

compTIATechnical certifications for specialists in information technology.

 

More for computer certifications in
www.technoagiaparaskevi.gr