Στην παρακάτω υπερσύνδεση, θα βρείτε γραπτές οδηγίες με εικόνες σε αντιστοιχία με video οδηγίες που υπάρχουν κανάλι HelpUeu στο YouTube. Για όσους προτιμούν να έχουν τις οδηγίες μπροστά τους όταν χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σε νέες εργασίες. Κατεβάστε το αρχείο που σας ενδιαφέρει και εκτυπωστε το.
Όλα τα αρχεία των οδηγιών είναι σε μορφή PDF (Adobe Reader) που κανονικά πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Αν δεν είναι εγκατεστημένη κάποια έκδοση του Adobe Reader ή Acrobat Reader, μπορείτε να την εγκαταστήσετε κατεβάζοντας το πρόγραμμα εγκατάστασης από την παρακάτω υπερσύνδεση:
Adobe Reader X (10.0) ελληνικά για windows

Βρείτε άλλα χρήσιμα προγράμματα στην παρακάτω υπερσύνδεση:
https://helpu.eu/downloads

Αρχεία  για κατέβασμα:

Στείλτε μας με e-mail ή μήνυμα στη φόρμα επικοινωνίας μας, αν χρειάζεστε κάποιο πρόγραμμα.

==================================================================

In the following hyperlink, you will find written instructions with pictures in correspondence with video instructions on HelpUeu channel on YouTube. For those who prefer to have the manual in front of them when using the computer to new business. Download the file you want and print it.
All files of the directives are in the form of PDF (Adobe Reader), which normally must be installed on your computer.

If not installed a version of Adobe Reader or Acrobat Reader, you can install it by downloading the installation program from the following hyperlink:
Adobe Reader X (10.0) Greek for windows

Find other useful programs in the following hyperlink:
http://helpu.eu/downloads

Files for download free:

Send us an e-mail or complete our contact form if you need a program.