Μαθήματα υπολογιστών από 5 μέχρι και 105 ετών, δηλαδή ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Πληροφορίες για μαθήματα υπολογιστών σε παιδιά και ενήλικες στο ειδικό διαδικτυακό τόπο: www.technoagiaparaskevi.gr

=================================================================

Computer courses from 5 to 105 years, ie FOR EVERYONE!

Information for computer classes for children and adults in the special website: www.technoagiaparaskevi.gr