Αν χρειάζεστε βοήθεια στον υπολογιστή σας και είναι εφικτό να δοθεί από απόσταση, μπορείτε να  κατεβάσετε στον υπολογιστή σας, το πρόγραμμα AnyDesk αντί του TeamViewer. Θα το βρείτε στη σελίδα του μενού με τίτλο “Για κατέβασμα“.

Με το πρόγραμμα αυτό ο τεχνικός μας θα μπορέσει να συνδεθεί στον υπολογιστή σας και να σας βοηθήσει για να λύσετε το πρόβλημα σας.

Αποθηκεύστε το αρχείο του προγράμματος στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.

Στη συνέχεια θα κάνετε διπλό κλικ σε αυτό το αρχείο και το πρόγραμμα λειτουργήσει μία φορά στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια όταν το κλείσετε θα σας προτείνει να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.

Μετά την εγκατάσταση, το πρόγραμμα AnyDesk θα είναι εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο στη γραμμή ειδοποιήσεων των Windows (κάτω δεξιά στην οθόνη, δίπλα στην ημερομηνία).

Όταν το ανοίγετε, θα δίνετε τον αριθμό του υπολογιστή σας στον τεχνικό μας και όταν συνδεθεί, θα κάνετε κλικ στο κουμπί Αποδοχή που θα εμφανίζεται και έτσι θα έχετε την απομακρυσμένη υποστήριξη μας.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες για την εγκατάσταση του AnyDesk κάνοντας κλικ εδώ.

Αν χρειαστείτε βοήθεια για την παραπάνω εγκατάσταση, καλέστε στο τηλέφωνο:  210 600 53 80 ή στο κινητό: 69 96 60 20 80

==========================================================================

If you need help to your computer and it is possible to prepare from a distance, you can download to your computer, AnyDesk anti-TeamViewer program. You will find it in a menu title page Downloads“.

Through this program our technician will be able to connect to your computer and help you to solve your problem.

Save the program file to the desktop of your computer.

Then double-click this file and the program will be installed in your co
mputer. You will be asked to perform as shown in the picture nearby.

When installation is complete, on the desktop of your computer screen, there will be the AnyDesk icon. By double clicking on it, the program will be started. Windows will appear in which you must click Run.

Then on the user control window of Windows, if displayed, click Continue and in the window that appears, tell to our technician the number you see, and then he will connect to your computer.

Click here to download a pdf file for instructions for AnyDesk installation.

If you need help for the installation describing above, don’t afraid to call phones: 210 600 53 80 or  69 96 60 20 80